Naši top partneri

Poisťovne: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., AEGON Životná poisťovňa, a.s., AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., ČSOB poisťovňa, a.s., Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurace Group, MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, OBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Union poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Banky: Consumer Finance Holding, a.s., Československá obchodná banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Privatbanka, a.s., Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatrabanka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky, AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko.

Stavebné sporiteľne: ČSOB stavebná sporiteľňa a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Leasingové spoločnosti: ČSOB Leasing, a.s..

Investície: Pioneer Asset Managment, a.s., European Investment Centre, o.c.p., a.s..

Doplnkové dôchodkové spoločnosti: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s..

Copyright © 2010 Leonides, s.r.o. All Rights Reserved.