Možnosti spolupráce pre obchodníkov

Ak ste začínajúcim podnikateľom na trhu finančného poradenstva či realitných služieb, alebo etablovanou spoločnosťou a hľadáte vyššiu kvalitu poradenstva, širšie portfólio produktov a partnerov, kvalitný právny servis, zázemie stabilnej spoločnosti, no radi si nechávate „slobodu“, naša ponuka je určená práve Vám.

 

PONÚKAME:

 • Môžete s nami spolupracovať ako SZČO, alebo ako s.r.o..
 • Dostanete priestor na budovanie vlastnej značky, kariéry a systému odmeňovania.
 • Sami si stanovujete ciele – my Vám poskytneme nástroje a návody na ich dosiahnutie. Celá obchodná činnosť je vo vašich rukách.
 • Zmluva o spolupráci je vyvážená – Leonides Partneri je o partnerstve.
 • Budujete si kmeň klientov ktorý je vašim majetkom.
 • Ak sa rozhodnete vytvoriť si štruktúru spolupracovníkov, garantujeme Vám jej zachovanie

V oblasti odmeňovania ponúkame viac ako priemer

 • Viac peňazí za ten istý výkon. Poskytujeme najlepšie odmeňovanie na trhu sprostredkovateľov.
 • Pravidelné vyplácanie provízii, bez zbytočného odkladu – vždy načas

Preberáme zodpovednosť za všetky vedľajšie aktivity

Administratívne spracovanie

 • Evidencia zmlúv v informačnom systéme, ich skenovanie a archivácia,
 • pomoc pri opravách a doplňovaní zmlúv (intervenciách),
 • odoslanie produkcie partnerom (garancia doručenia),
 • zabezpečenie potrebných zmlúv od partnerov.

Informačný systém šitý na mieru

 • Vlastný kariérny plán a odmeňovanie,
 • reporty/štatistiky produkcie, provízii, súťaží,
 • vlastné mailové konto,
 • aktuálne stavy zmlúv,
 • manuály, prezentácie a administratívne tlačivá k produktom.

Právne poradenstvo

 • Profesionálne právne služby a poradenstvo firemných právnych zástupcov,
 • sledovanie všetkých zmien v legislatíve a ich zavádzanie do praxe.

Podpora v oblasti vzdelávania

 • Odborná príprava na realizáciu skúšok pre NBS,
 • zabezpečenie produktových školení,
 • rozvoj predajných a manažérskych zručností kvalifikovanými odborníkmi,
Copyright © 2010 Leonides, s.r.o. All Rights Reserved.